مرکز آموزش علمی کاربردی شهید محلاتی (ره) قم

1-     مدال افتخار برای مرکز شهید محلاتی با شهادت دانشجو دانش آموخته علی اکبر عربی

2-    کسب مدال طلای مسابقات کاراته قهرمانی جهان در بخش مردان.

3-    کسب مدال طلا در رشته فوتسال مسابقات قهرمانی کشور و راهیابی به المپیاد فرهنگی و ورزشی کشور (دربخش برادران)

4-     کسب مدال برنز در رشته دوومیدانی المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی( در بخش بانوان)

5-   کسب مقام چهارم در رشته تیراندازی با تفنگ بادی – االمپیاد کشوری ( در بخش بانوان)

6-     کسب مدال نقره در رشته تیراندازی با تپانچه انفرادی– االمپیاد کشوری ( در بخش بانوان)

7-     کسب مقام پنجم و ششم در پرتاب وزنه و دوی چهارصد متر و صد متر بانوان– االمپیاد کشوری.

8-     کسب مدال برنز پرش طول – االمپیاد کشوری ( در بخش بانوان)

9-     کسب مدال برنز در رشته کاراته ( کاتای انفرادی)- االمپیاد کشوری (در بخش مردان)

10-  کسب مدال نقره در رشته کاراته (کومیته انفرادی) – االمپیاد کشوری (در بخش مردان)

11- کسب مقام سوم تکواندوکار ارزنده تیم دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم از مرکزشهیدمحلاتی در پنجمین المپیاد دانشجویی فرهنگی ورزشی کشوری (در بخش بانوان)

12- کسب مقام سوم در رشته تفنگ بادی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

13- کسب موفقیت تیم آمادگی جسمانی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

14- کسب مقام اول تیمی دو میدانی در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

15مقام اول پرتاب دیسک در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

16- مقام دوم پرتاب نیزه در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

17- مقام سوم پرش طول در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

18- مقام دوم پرش ارتفاع در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

19- مقام دوم ۱۰۰مانع در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

20- مقام اول دو ۱۵۰۰ در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

21- مقام دوم دو ۵۰۰۰ در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

22- مقام اول دو امدادی ۴۰۰ در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی کشوری( در بخش بانوان)

23- کسب مدال نقره تیمی تفنگ بادی در سی امین دوره مسابقات یونورسیاد قهرمانی دانشجویان جهان-ناپولی ایتالیا (برادران)

24- کسب ی مدال طلا کومیته انفرادی کومیته تیمی در ششمين دوره مسابقات بين المللي كاراته جام افسانه كشور مالزی

25- کسب مدال نقره کومیته تیمی در ششمين دوره مسابقات بين المللي كاراته جام افسانه كشور مالزی

26- کسب رتبه استاد نمونه توسط دو نفر از اساتید مرکز در بین اساتید استان قم.

27- کسب مقام سوم در رشته ورزشی فوتبال جام بین دانشگاهی استان قم.

28- کسب مقام سوم تیم والیبال در ششمین دوره مسابقات قهرمانی کشور دانشگاه جامع علمی کاربردی.

29- کسب مقام قهرمانی، دوبخش انفرادی وتیمی دربین۲۱تیم شرکت کننده در مسابقات آمادگی جسمانی( کشوری- بانوان)

30- کسب مقام دوم و سوم درآیتم صلیب مسابقات آمادگی جسمانی گرامیداشت روز دانشجو .(برادران)

31- کسب مقام دوم در آیتم پرش طول مسابقات آمادگی جسمانی گرامیداشت روز دانشجو .(برادران)

32- کسب مقام اول و دوم در آیتم زیگزاگ مسابقات آمادگی جسمانی گرامیداشت روز دانشجو .(برادران)

33- قهرمانی تیم فوتسال واحد استانی قم در ششمین دوره مسابقات قهرمان کشوری دانشجویان دانشگاه با حضور 4 نفر از دانشجویان مرکز شهید محلاتی در این تیم.

34- کسب مدال طلا مسابقات بین المللی کیوکوشین کاراته سبک آزاد_جام پایتخت(برادران)

35- کسب مقام چهارم کشوری در پنجمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.


دانشجوی شهید مدافع حرم

اطلاعیه ها