ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

قابل توجه اساتید محترم پیرامون امتحانات مجازی پایان نیمسال 982

نظر به ابلاغ دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر برگزاری امتحانات پایان نیمسال 982 بصورت غیرحضوری و مجازی، توجه اساتید محترم را به نکات ذیل در این زمینه جلب می نماید:

 

1-کلیه امتحانات دروس متمرکز از سوی دانشگاه جامع به صورت سراسری و در همان تاریخهای اعلام شده (جدول شماره3برنامه امتحانات) به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

2-کلیه امتحانات سایر دروس صرفاً نظری و یا بخش نظری دروس نظری عملی از سوی مرکز و طبق همان برنامه و زمان امتحانی اعلام شده ( جداول شماره 1 و 2) به صورت مجازی برگزار میگردد.

3-کلیه امتحانات دروس صرفاً عملی و یا بخش عملی دروس نظری عملی توسط مدرسین مربوط در بازۀ زمانی تعیین شده با رعایت پروتکلهای بهداشتی و به صورت صرفاً حضوری باید برگزار شود.

4-مسئولیت بارگذاری سؤالات آزمون در سامانه ( حداکثر یک روز پیش از آزمون) و نیز تصحیح پاسخ نامه ها  و ارزشیابی علمی دانشجو به عهده مدرس مربوط بوده و این مسئولیت به هیچ وجه قابل تفویض به غیر نیست.

5-سؤالات امتحانات مجازی ( ردیف 2 فوق) با تشخیص مدرس محترم به یکی از 3 روش الف) صرفاً تستی ب) صرفاً تشریحی ج) ترکیبی از تستی تشریحی در سامانه  http://lmst.jde.ir/qm قابل بارگذاری وبرگزاری است.رمز وکلمه عبور به سامانه مذکورمتعاقباً اعلام خواهدشد.

6-هر مدرس برای هر کلاس درس خود، متناسب با تعداد سؤال آزمون، موظف به طرح دوسری سؤال متفاوت وهمطرازجداگانه بسته به نوع آزمون می باشد که سری اول درسامانه بارگذاری شده وسری دوم با رعایت شیوه نامه برگزاری امتحانات در پاکت دربسته تحویل مرکز آموزش می شود تا درصورتی که به دلیل اختلالات اینترنتی لازم به برگزاری امتحان مجدد باشد از آن سؤال درهمان سامانه استفاده شود.

7-مدرس در زمان طرح سؤال بایستی نسبت به اعلام سهم نمره آزمون اعم از تستی ، تشریحی یا تستی تشریحی (حداقل 14 نمره)، بارم هر سؤال را به صورت جداگانه (بدون نمره منفی) و نمره کلاسی دانشجو در سامانه اقدام نماید.

8-تعداد سؤالات در امتحان صرفاً تستی بنا بر نمره اعلامی مدرس برای آزمون تستی (بازای هر سؤال حداقل 5/0 نمره) حداقل 28 و حداکثر 40 سؤال بوده که زمان آن بنا به تشخیص (حداقل 28 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه) ( یعنی برای هر سؤال یک دقیقه) از سوی مدرس باید مشخص شود؛ و نیز تعداد سؤالات تشریحی یا تستی- تشریحی و زمان پاسخگویی بنا بر نوع درس و تشخیص مدرس( حداقل 4 سؤال تشریحی و حداکثر زمان آن 90 دقیقه) خواهد بود.

9-پس از اتمام آزمون (تصحیح سؤالات تستی بر عهده سامانه و سؤالات تشریحی بر عهده مدرس بوده)؛  نمره نهایی در سامانه امتحان مجازی ثبت و لیست نمرات بصورت لیست به مدرس نمایش داده خواهد شد.

10-مدرس موظف است نسبت به چاپ لیست نمرات، و تحویل آن به مرکز و همچنین ثبت نمره در سامانه هم آوا براساس آن در زمان مقرر اقدام نماید.

11-مدرس موظف است در طول مدت زمان برگزاری امتحان(حضوری یا غیرحضوری) با رعایت دستورالعملهای بهداشتی در مرکز آموزش مربوط، حضور بهم رساند.

12-جهت اطلاع بیشترازجزئیات این ابلاغیه وآشنایی باچگونگی نوع ومراحل طراحی سؤال، بارگذاری، مشاهده و دریافت لیست نمرات،ثبت نمرات درسامانه های مربوط و...بارگذاری شده در سایت مرکز مراجعه شود. درضمن کارشناسان مرکز نیز پاسخگوی سؤالات وابهامات مدرسین محترم می باشند.

مدیریت آموزش و پژوهش مرکز امتحانات (18/4/1399)

کلاس مجازی

11653730 147

  new9

آدرس مرکز

قم - میدان شهید محلاتی - بلوار شهید محلاتی

کد پستی: 37149-67964

تلفن های تماس دانشگاه

     

     025-37232090

     025-37232040